Pris på musik til fest

Men hvad koster det så?

En pris på musik til fest er altid individuelt aftalt og afhænger af flere faktorer. Det er bl.a. hvor langt der skal køres, hvor nemt/svært er det at komme ind med instrumenter, hvor lang tid jeg skal spille, ekstra forberedelse osv. derfor aftales prisen i hvert enkelt tilfælde.

Hvis særlige forhold gør sig gældende, ønsker du f.eks kun musik til spisning, kun musik til dans eller har du et helt tredje ønske, er du selvfølgelig også altid velkommen til at henvende dig og få et konkret og helt uforpligtende tilbud.

Betingelser: Ved job på Sjælland eller andre øer, hvor der vil være ekstra omkostninger i form af Broafgift eller Færgebillet vil dette dog blive lagt oveni prisen.

Priseksempel på aftenarrangement

Middag og Dans
Max. 7 timer inden kl. 01.00 Kr. 5.400,-
Overtid 475 – pr. påbegyndt halve time.
Priserne er vejledende.

I henhold til momslovens §13 stk.1 nr. 7 , vedrørende kunstnerisk virksomhed, er der ikke moms på musikken. Læs mere herunder

D.11.7 Kunstnerisk virksomhed § 13, stk. 1, nr. 7

SKAT

Fritaget for moms er vederlag opnået for forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed.

Fritagelsen gælder ikke for salg af kunstgenstande.

Kunstneres salg af egne kunstgenstande er reguleret i momslovens § 30, stk. 3, se G.5.

I SKM2004.136.LSR fandt Landsskatteretten, at en selvstændigt udøvende kunstners aktiviteter med lysskulpturer / lyssætninger skulle anses som levering af kunstneriske ydelser, der er fritaget efter § 13, stk. 1, nr. 7.

I modsætning til afgiftsfriheden for kulturelle aktiviteter mv., jf. § 13, stk. 1, nr. 6, der omhandler momsfritagelse for arrangører mv., omhandler § 13, stk. 1. nr. 7, momsfritagelse for de udøvende kunstnere.

Fritagelsen gælder både honorarer for skriftligt arbejde og honorarer for foredragsvirksomhed.

Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres honorar, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne.

En musiker er momspligtig af entreindtægterne, såfremt musikeren selv står som arrangør.

Det fremgår af dommen i sag C-109/02, Kommissionen mod Tyskland, at solisters og musikensemblers ydelser er sammenlignelige og skal momsmæssigt behandles ens. Antallet af personer, der befinder sig på scenen har ingen betydning for den momsmæssige behandling.

Litterære oversættelser er kunstnerisk virksomhed.

Derimod anses oversættelse af teknisk og kommercielt materiale for almindelig momspligtig translatørvirksomhed.

kilde: www.skat.dk

Syntes du godt om dette?

Pin It on Pinterest